II. ročník Konferencie profesionálnych náhradných rodičov

28.novembra 2019 sa v spolupráci Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov konal II. ročník Konferencie profesionálnych náhradných rodičov o vysoko aktuálnych témach, ktorými žijú profesionálni rodičia z celého Slovenska. Rodičia konferenciu vysoko zameranú na prax, dozvedeli sa praktické informácie nielen o vzťahovej väzbe, ale aj podľa čoho zistiť, ktoré deti majú FAS/FASD a ako s nimi pracovať. Na úvod prebehla diskusia s pracovníkmi ministerstva a na záver boli inšpiráciou príklady dobrej praxe.