Kurz pre ČR: Diagnostika a intervencia detí s FAS/FASD

26.10.2021 sa v spolupráci s organizáciou PREVENT 99, ktorá podporuje náhradné rodiny v Juhočeskom kraji, uskutočnil online kurz, ktorý podľa vyjadrenia účastníkov bol pre pestúnov veľkou podporou a nádejou.