Čo je FAS

Alkohol a tehotenstvo je nebezpečná kombinácia

Vedci nepoznajú presný mechanizmus ako a kedy alkohol poškodí dôležité mozgové a nervové bunky bábätka vyvíjajúceho sa v maternici. Fetálny alkoholový syndróm (FAS) vznikne, ak alkohol pôsobil na dieťatko v najkrehkejšom období jeho života – počas tehotenstva. Placenta ho chráni pred baktériami, sčasti pred vírusmi, ale neochráni pred alkoholom. Poškodenie môže byť na celý život- mozog, tvár, srdce, pľúca.

Počas tehotenstva neexistuje bezpečné množstvo alkoholu. Odborníci nevedia, aké množstvo je škodlivé, a nevedia v ktorom mesiaci je bábätko citlivé a v ktorom menej.

Čo ak matka počas tehotenstva pila alkoholické nápoje? V krajinách kde tehotné ženy pijú aj počas tehotenstva robili štúdie a ukázalo, že najnebezpečnejšie je ak matka vypije viac pohárov alkoholu naraz. Sporadické pitie nemusí zanechať následky. Kto by to však riskoval? Pravda je, že štúdie sledovali výskyt vrodených chýb srdca, ale nie funkcie mozgu potrebnú v dospelosti.

Približne 80% deti s FAS žije u náhradných rodičov a 20% v rodine, kde sa narodili.
Dobrá správa je, že mozog je plastický, nefungujúcu časť dokáže nahradiť iná časť mozgu.
Prvé roky sú pre dieťa a jeho terapiu najdôležitejšie, treba ich využiť. Treba si uvedomiť, že čas plynie rýchlo a tieto roky sa nikdy nevrátia.

  • FAS: alkohol sa dotkol dieťaťa v najkrehkejšom období života. Následok: celoživotné narušenie mozgu a nervovej sústavy spôsobené toxickým účinkom alkoholu požitého počas tehotenstva.
  • Počas tehotenstva žiadny alkohol, ak nechcete ohroziť svoje ešte nenarodené dieťa. TEHOTENSTVO BEZ ALKOHOLU- NEPIJEŠ-NERISKUJEŠ
  • Aby vaše dieťatko nemalo túto nepríjemnú chorobu, stačí počas tehotenstva nevypiť ani kvapku alkoholu.

Učitelia učili a učia deti s FAS . Iba malé percento detí má stanovenú diagnózu FAS/FASD, väčšina je bez. Niektoré deti majú aj príznaky na tvári, väčšina nemá postihnutie tváre a nezaostávajú v raste. Väčšina detí s FASD vyzerá ako ich spolužiaci, úplne normálne, a predsa majú skryté postihnutie. Učitelia sa väčšinou trápia s nečakanými a neodhadnuteľnými zmenami v správaní a problémami pri učení. Učiť takéto deti je pre učiteľa i rodičov výrazne frustrujúca a znechucujúca činnosť. Učitelia zisťujú, že klasický spôsob učenia u týchto detí vôbec nefunguje. Deti s FASD chcú naplniť očakávania svojich učiteľov, ale nakoniec cítia že to nedokážu. Verejnosť nemá dostatok vedomostí a pochopenia pre takto postihnuté deti. Deti, ktoré nemajú stanovenú diagnózu bývajú nepochopené. Neúspechy a zlyhanie sú zdôvodňované tým, že sa nesnažia dostatočne pri učení.

Tvár s charakteristikami pre dieťa s FAS

Nesnaží sa dosť
Dokázal by to, ale sa nechce sa mu, je lenivý
Ak ho to nezaujíma, nemá motiváciu to urobiť
Nikdy som nestretla tvrdohlavejšie dieťa

Dôvod, prečo sa deťom s FASD nedarí v škole nezavinili oni. Majú poškodený mozog toxickým pôsobením alkoholu počas vnútromaternicového vývinu. Našťastie nie všetky deti matiek, ktoré počas tehotenstva pili alkohol si so sebou nesú poškodenie mozgu na celý život. Postihnutie mozgu je trvalé a celoživotné, a tieto deti majú následky. Nevyrastú z týchto problémov ani nie je na to liek. Napriek tomu je tu nádej, že deti s FASD sa dokážu učiť a dospelí ľudia s FASD dokážu žiť činorodý a produktívny život. Najdôležitejší rozdiel je v tom, či sú včas rozpoznané ich obmedzenia a včas je poskytnutá intervencia, kde sa pedagógovia prispôsobia diagnóze a naučia sa nové spôsoby ako pomôcť takýmto deťom.

Hoci žiaci s FASD sú odlišní, majú spoločné správanie a štýl učenia. Len ak učiteľ pozná konkrétny učebný štýl žiaka s FASD, môže s ním začať efektívne pracovať.

Ak učiteľ zistí podobný profil u nediagnostikovaného žiaka, môže navrhnúť odoslanie na diagnostiku. FASD vyžaduje lekárske vyšetrenie, hoci zatiaľ nie sú k dispozícii krvné testy.