Odborný garant

MUDr. Janka Nosková, MPH


MUDr. Janka Nosková, MPH

Narodila som sa 24.5.1966 a vyrástla som v malej dedinke na Liptove. Základnú, strednú aj vysokú školu som absolvovala s výborným prospechom. Vždy som chcela byť učiteľkou, ale nakoniec som išla na medicínu.  K deťom som sa opäť vrátila. Po promóciách v r. 2000 som nastúpila na detské oddelenie do malej nemocnice, kde som absolvovala nástupnú prax a urobila som prvú atestáciu z pediatrie. Po atestácii som začala pracovať na obvode. K zmenám došlo aj v mojom osobnom živote, vydala som sa v r. 1994. Po krátkom čase som nastúpila na študijno-poznávací ročný pobyt do USA, ktorý bol pre mňa veľkým obohatením a otvoril dvere k spolupráci so zahraničím. Po návrate na Slovensko od r. 1996 pracujem ako privátny pediater, urobila som si atestáciu z dorastového lekárstva, MPH a v súčasnosti pracujem na PhD.

Od roku 2000 máme v pestúnskej starostlivosti našu prvú a zatiaľ jedinú dcérku Veroniku, ktorá k nám prišla ako 7-ročná a s viacerými problémami a psychiatrickou diagnózou. Spolupracovala som s organizáciami ako Návrat a Úsmev ako dar a stala som sa lektorkou programu  PRIDE, (príprava rodičov na náhradnú starostlivosť a adopciu) a participovala som pri príprave prekladov a odborných materiálov. R. 2004 som absolvovala s dcérkou terapiu Attachmentu, odvtedy sa venujem téme vývinu mozgu

Od začiatku mojej pediatrickej činnosti som kládla dôraz na protidrogovú prevenciu, zdravý životný štýl a aktívne som sa venovala  prednáškovej, školiteľskej a prekladateľskej činnosti v tejto oblasti pre materské, základné školy, stredné školy, verejnosť a lektorov, zdravotníckych pracovníkov, Katolícku univerzitu v Ružomberku, Úsmev ako dar. V mojej odbornej praxi ako aj osobnom živote propagujem zdravý životný štýl v kombinácii s klasickou medicínou. Vytvorila som programy, napr. na chudnutie, preventívny protidrogový program pre MŠ,ZŠ a lektorujem Kluby zdravia v rámci neziskovej organizácie Život a Zdravie, kde pôsobím ako predsedníčka od r. 1998.

V spolupráci s Katolíckou Univerzitou v Ružomberku som participovala v spolupráci s katedrou sociálnej práce pri tvorbe  a realizácii nasledovných aktivít: Komunitný plán mesta Ružomberok, vytvorenie excelentného pracoviska Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS a  akreditovaný vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí.

Od môjho študijného pobytu v USA roku 1995 intenzívne spolupracujem a tlmočím pre odborníkov kalifornskej univerzity  Loma Linda, ktorá je svetoznáma v oblasti výskumu zdravého životného štýlu. Osobitne som vďačná za spoluprácu s  prof. zdravej výživy a zdravého životného štýlu J.Scharffenbergom, ďalej s dekanom SAHP Craigom Jacksonom a bývalým vedúcim katedry dietológie Bertom  Connelom a ďalšími, ktorí opakovane hosťovali na Slovensku, v rámci pravidelného vzdelávania lektorov zdravého životného štýlu. V roku 2010 som sa zúčastnila medicínsko-pedagogickej misie v jednej z najchudobnejších krajín sveta v Bangladéši.

Diskusia k FAS v Teleráne

Skoro dve desaťročia v rámci firmy Nosko Health Prevention, sro prevádzkujeme zdravotnícke zariadenia: Pediatrické ambulancie, kde úzko spolupracujeme s lokálnymi ZŠ a MŠ, detskú pohotovosť pre okres Ružomberok. Jedinečné prepojenie so školstvom je umožnené vďaka zriadeniu Súkromného CPPP a CŠPP, Inkluzívnej MŠ. Tu sa venujeme okrem iného aj diagnostike Fetálneho alkoholového syndrómu a FASD vzhľadom na to, že od roku 2012 som držiteľkou špecializovaného certifikátu pre Washingtonskej univerzity v Seattli, USA.

Vďaka pomoci deťom z problémových a znevýhodnených rodín som sa dostala k 12-krokovým programom a začala som a doteraz  participujem v programe AlAnon, DDA a AA. Absolvovala som kurz senzomotorickej integrácie a začala som výcvik v socioterapii.

Veľmi rada prednášam a hľadám praktické poznatky o vývoji mozgu a venujem sa aj zdravému životnému štýlu. Na svete je veľa utrpenia, ktoré je možné zmierniť.