Medzinárodné stretnutie členov EUFASD

19.4.2021 sme sa zúčastnili medzinárodného stretnutia členov EUFASD, ktoré sa konalo online a zúčastnili sa ho zástupcovia dvoch desiatok európskych členov. Stretnutie malo nabitý program, a bolo podnetnou výmenou skúseností.