Webinár: Intro do FASD s krátkymi kazuistikami predškolákov

V rámci Úsmevu ako dar bolo dňa 18.5.2021 zrealizované vzdelávanie určené pre odborných pracovníkov CDR a SPOD, profesionálnych rodičov a vychovávateľov.

Účastníci sa dozvedeli, v čom funguje mozog detí s FAS/FASD odlišne, čo je dôležité pri diagnostike detí s podozrením na prenatálnu expozíciu alkoholom a drogami alebo s potvrdeným užívaním, a prečo odborníci bez bližšej znalosti o tomto syndróme zaraďujú deti pod iné diagnózy, aké závažné následky môže mať nediagnostikovaný FAS a na kazuistikách sme si názorne ukázali diferenciálnu diagnostiku.